GODIŠNJA SKUPŠTINA ŽRK "UMAG"

Na temelju članka 41. Statuta Ženskog rukometnog kluba „UMAG“ sazivam

 

 

             Redovnu godišnju skupštinu kluba

 

 

te predlažem slijedeći dnevni red:

 

 1. Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

 2. Izvješće verifikacijske komisije

 3. Usvajanje dnevnog reda

 4. Izvješće o radu u 2017 godini

 5. Finacijsko izvješće za 2017 godinu

 6. Plan rada za 2018 godinu

 7. Financijski plan za 2018 godinu

 8. Razno

   

  Skupština će se održati 27.12.2017. u prostorijama POU "Ante Babić", s početkom u 19 h

   

   

   

   

   

                                                                                 Predsjednik ŽRK Umag

                                                                                   Aleksandar Popović

             
Vlatko Možar   22.12.2017.g.